Φρούριο Θόλων στο Αλάγνι

Φρούριο Θόλων στο Αλάγνι

Το ενετικό φρούριο βρίσκεται δυτικά του οικισμού Αλάγνι, στην κορυφή του λόφου Θόλοι.

Το κτίσμα ήταν διώροφο, με τρία θολωτά ισόγεια. Περιμετρικά του υπήρχαν τείχη που το προστάτευαν από τους εκάστοτε εχθρούς.

Σήμερα, πάνω στον ύψωμα με την υπέροχη πανοραμική θέα σώζονται κάποια τμήματα του ενετικού φρουρίου.

-