Σίβα

Σίβα

Στον οικισμό μένουν 169 κάτοικοι, σύμφωνα με την απογραφή του 2011, οι οποίοι ασχολούνται κυρίως με την καλλιέργεια ελιών και αμπελιών.

ΙΣΤΟΡΙΑ

Η Σίβα αναφέρεται στον Καστροφύλακα, το 1583, με την ονομασία Siva.

ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ

Στη Σίβα συναντάμε τις εκκλησίες της Παναγίας, της Αγίας Παρασκευής, του Αγίου Ιωάννη και του Αγίου Γεωργίου.

-