Κάστρο Nuοvo

Κάστρο Nuοvo

Το κάστρο χτίστηκε το 1206 από τον γενοβέζο αρχιπειρατή Πεσκατόρε. Το όνομα, που σημαίνει νέο, δόθηκε πιθανόν επειδή δεν προϋπήρχε φρούριο.

Σήμερα σώζονται ελάχιστα τμήματα των τειχών και των δεξαμενών του φρουρίου, όμως δεν είναι δυνατή η πρόσβαση σε αυτό, καθώς βρίσκεται εντός περιφραγμένου χώρου.

-