Η χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου (εφεξής originalcrete.com) υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση του originalcrete.com αποτελεί τεκμήριο ότι ο χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης του. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης του παρόντος, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου του.

Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλείται ο χρήστης να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης καθώς η συνεχής χρήση του originalcrete.com συνεπάγεται ότι αποδέχεται αυτές τις αλλαγές.

Ο παρόν δικτυακός τόπος δημιουργήθηκε με σκοπό να προσφέρει ενημέρωση και ψυχαγωγία μέσω των υπηρεσιών του με τους κάτωθι όρους χρήσης, τους οποίους ο επισκέπτης του καλείται να διαβάσει προσεκτικά και να προβεί σε επίσκεψη των σελίδων του δικτυακού τόπου, μόνο εφόσον τους αποδέχεται πλήρως:


 

  1. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο (κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες σχέδια, video, ήχους κλπ.) του originalcrete.comαποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του ίδιου και των διαχειριστών του και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο. Σε περιπτώσεις ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων και όσων σαφώς προκύπτει ότι κάτοχοι των πνευματικών δικαιωμάτων είναι τρίτοι (όπου πάντοτε μνημονεύεται το όνομα του τρίτου – κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων) , αποτελούν προσωπικά πονήματα και περιουσιακά στοιχεία των δημιουργών τους. Τα κείμενα που βρίσκονται ανηρτημένα στο originalcrete.com και αποτελούν προσωπικά πονήματα και περιουσιακά στοιχεία των δημιουργών τους, έχουν παραχωρηθεί στo oringinalcrete.gr με περιορισμένο δικαίωμα δημοσίευσης.

Τα κείμενα απηχούν σε κάθε περίπτωση προσωπικές απόψεις και είναι σύμφωνα με τον νόμο «προϊόντα της διάνοιας» προστατευόμενα από τις νομοθετικές διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας και ειδικότερα τον Ν. 2121/1993 και από τους σχετικούς κανόνες δεοντολογίας του διαδικτύου. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το originalcrete.com, χωρίς να θίγονται με κανένα τρόπο τα σχετικά δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Ο χρήστης / επισκέπτης κατανοεί και αποδέχεται ότι δεν του παρέχεται το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, πωλεί, μεταπωλεί ή/και εκμεταλλεύεται εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του originalcrete.com.

Το περιεχόμενο του originalcrete.com διατίθεται στους επισκέπτες / χρήστες για προσωπική χρήση και μπορεί να υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση κατά την κρίση των διαχειριστών. Μετά την αποδοχή των όρων χρήσης, επιτρέπεται η μη εμπορική χρήση και η αναπαραγωγή του, ολική ή μερική, με την προϋπόθεση ότι το αναπαραγόμενο προϊόν είναι ελεύθερα διαθέσιμο στη συνέχεια μέσω του Διαδικτύου ή άλλου πρόσφορου μέσου και συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του. Οποιαδήποτε άλλη χρήση απαιτεί την γραπτή ρητή άδεια του ιδιοκτήτη ή του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του originalcrete.com και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα αναπαραγωγής οποιουδήποτε τμήματος του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου καθώς και για αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής περιεχομένου, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το originalcrete.com από την σχετική ενότητα.


 

  1. Δεοντολογία χρηστών / επισκεπτών

Στους χρήστες / επισκέπτες του originalcrete.com παρέχεται η δυνατότητα και τα μέσα ανάρτησης πληροφοριών (κειμένων, φωτογραφιών, μουσικών αρχείων, βίντεο κλπ). Οι συγκεκριμένες πληροφορίες είτε αναρτώνται στοoriginalcrete.com είτε διακινούνται με οποιονδήποτε τρόπο δια μέσου αυτού, παραμένουν στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο το συγκεκριμένο περιεχόμενο πηγάζει. Κατά συνέπεια ο εκάστοτε χρήστης / επισκέπτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το οποιοδήποτε περιεχόμενο αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει στο originalcrete.com .

To originalcrete.com δεν εγγυάται την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα, ή την ποιότητα τέτοιου περιεχομένου που αναρτάται από ανώνυμους ή όχι χρήστες / επισκέπτες. Ο χρήστης/επισκέπτης κατανοεί και αποδέχεται ότι χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του originalcrete.com υπάρχει το ενδεχόμενο να εκτεθεί σε περιεχόμενο προσβλητικό, ανήθικο ή παράνομο, σε περίπτωση που αυτό έχει αναρτηθεί από έτερο χρήστη / επισκέπτη και σε τέτοια περίπτωση ουδεμία ευθύνη φέρει το originalcrete.com για οποιουδήποτε είδους αξιώσεις προκύψουν από αυτή. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο το originalcrete.com, για λάθη ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψουν από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται ή άλλως καθίσταται διαθέσιμο από τους χρήστες/επισκέπτες μέσω των σελίδων και των υπηρεσιών του. Σε περίπτωση που το originalcrete.com λάβει ειδοποίηση ότι οποιοδήποτε περιεχόμενο προκαλεί ηθική βλάβη ή άλλη ζημία σε τρίτο πρόσωπο διατηρεί το δικαίωμα να προβεί στην άμεση διαγραφή του περιεχομένου αυτού .

Γνωστοποιείται δια του παρόντος στους χρήστες / επισκέπτες του originalcrete.com ότι απαγορεύεται ρητά η μη χρηστή και νόμιμη χρήση των υπηρεσιών του. Συγκεκριμένα απαγορεύεται η δια του δικτυακού τόπου ανάρτηση, δημοσίευση, ή με οποιοδήποτε τρόπο εγκατάσταση περιεχομένου που είναι παράνομο, που παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα άλλων, που είναι πιθανόν ζημιογόνο, απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, υβριστικό ή ρατσιστικό όπως και η ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση περιεχομένου από άτομο που δεν έχει δικαίωμα να διαθέσει το συγκεκριμένο περιεχόμενο, ιδιαιτέρως δε αν το περιεχόμενο αυτό παραβιάζει δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε φορέα ή προσωπικά δεδομένα. Επίσης απαγορεύεται η με οποιοδήποτε μέσο αλλοίωση των αναγνωριστικών των χρηστών / επισκεπτών με σκοπό την παραπλάνηση ως προς την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται μέσω των σελίδων και των υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η ανάρτηση ή δημοσίευση περιεχομένου που συνιστά ποινικό αδίκημα ή αντίκειται στην εθνική και διεθνή νομοθεσία. Απαγορεύεται ακόμη η με οποιοδήποτε τρόπο χρήση του δικτυακού τόπου από χρήστες / επισκέπτες με σκοπό την ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση μη εξουσιοδοτημένης διαφήμισης, και οποιαδήποτε μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου. Τέλος απαγορεύεται η ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά ή χρήση άλλης μεθόδου για την εγκατάσταση ή προώθηση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

Ο επισκέπτης – χρήστης – μέλος του originalcrete.com εκτός της αποκλειστικής του ευθύνης για την ανάρτηση και δημοσίευση οιουδήποτε θέματος, αναλαμβάνει την υποχρέωση, σε τυχόν νομική εμπλοκή, να αποκαταστήσει οποιαδήποτε ζημιά του δικτυακού τόπου, ή οιουδήποτε τρίτου, και πιο συγκεκριμένα σε περίπτωση ζημιάς τρίτου και έναρξης νομικής διαδικασίας ενώπιον των Δικαστηρίων, υποχρεούται να ασκεί πρόσθετη παρέμβαση υπέρ του δικτυακού μας τόπου, και στη συνέχεια να καταβάλει ενδεχομένως οποιοδήποτε ποσό , εκ του λόγου αυτού επιδικαστεί υπέρ τρίτου, και σε βάρος του δικτυακού μας τόπου. Σε κάθε περίπτωση ο χρήσης – μέλος του δικτυακού τόπου αποδέχεται ως νόμιμο και δίκαιο το δικαίωμα του originalcrete.com , να διακόπτει την χρήση, των προσωπικών κωδικών πρόσβασής του αν ο χρήστης – μέλος παραβιάζει τους παραπάνω όρους.

Παρότι το originalcrete.com δεν δύναται να πραγματοποιεί προκαταρτικό έλεγχο του περιεχομένου που αναρτάται ή δημοσιεύεται από χρήστες / επισκέπτες , ωστόσο διατηρεί το δικαίωμα της επιλογής άρνησης ανάρτησης / δημοσίευσης ή της μετακίνησης ή της διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου διατίθεται μέσω των σελίδων και των υπηρεσιών του και παραβιάζει τους παραπάνω όρους. Επιπλέον το originalcrete.com διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη- μέλους που παραβιάζει τους όρους χρήσης καθώς επίσης και να λάβει οποιοδήποτε κατά τη κρίση του νομικό μέτρο, για την αποτροπή της συγκεκριμένης πράξης, και της πρόκλησης οιασδήποτε ζημιάς σε τρίτους.

Κάθε χρήστης – μέλος των σελίδων του δικτυακού μας τόπου, ευθύς ως αντιληφθεί κάποια από τις παραπάνω απαγορευμένες χρήσεις, οφείλει, να ειδοποιεί τον δικτυακό μας τόπο, ο οποίος πλέον υποχρεούται, να διαγράφει άμεσα το οποιοδήποτε σχετικό περιεχόμενο, και αν το κρίνει απαραίτητο να διακόπτει τη λειτουργία του λογαριασμού του χρήστη – μέλους. Ο μεγάλος όγκος των επισκεπτών – χρηστών των σελίδων, και ο πολύ μεγάλος όγκος των θεμάτων που αναρτώνται και δημοσιεύονται, καθιστά αναγκαία τη συμβολή όλων, στον εντοπισμό κάθε μη νόμιμης χρήσης, και στον αποκλεισμό τέτοιων φαινομένων.


 

  1. Περιορισμός ευθύνης

Τα περιεχόμενα του originalcrete.com παρέχονται "όπως ακριβώς είναι" χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, το originalcrete.com αρνείται όλες τις εγγυήσεις, συμπεριλαμβανομένων, αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Ακόμη δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται ενώ δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα των υπηρεσιών άλλων δικτυακών τόπων και σελίδων στα οποία παραπέμπει μέσω "δεσμών", hyperlinks ή διαφημιστικών banners.

Το originalcrete.com δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου που υπάρχει σε αυτό για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό.

Το originalcrete.com, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/ χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του δικτυακού τόπου στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας,. Επίσης, το originalcrete.com δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που της τίθενται. Ομοίως το originalcrete.com εγγυάται ότι ο δικτυακός τόπος ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/ χρηστών παρέχονται χωρίς “ιούς” ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/ χρήστης και σε καμία περίπτωση το originalcrete.com.

Ο χρήστης/επισκέπτης κατανοεί και αποδέχεται ότι πρέπει να αξιολογεί και να είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο που μπορεί να ενέχει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασης του να βασιστεί στην ορθότητα, την πληρότητα ή/και τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου. Επίσης ο χρήστης / επισκέπτης φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την επικοινωνία του με τους τρίτους παρόχους υπηρεσιών που διαφημίζονται στο originalcrete.com και για την οποιαδήποτε τυχόν εμπορική συναλλαγή που μπορεί να προκύψει από τη μεταξύ τους σχέση.

 

  1. Δικαίωμα διακοπής – τροποποίησης υπηρεσιών

Το originalcrete.com διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/επισκέπτες.


 

  1. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη υπόκειται στους όρους του παρόντος κειμένου καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου (Νόμος 2472/1997 και 3471/2006 για την Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του Ν. 2472/97 όπως τροποποιήθηκε βάσει των Ν. 3783/2009, Ν. 3917/2011 και Ν. 4070/2012 κλπ.) για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ κλπ.) όπως εκάστοτε ισχύουν.

Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας ανακοίνωσης. Σε κάθε περίπτωση το originalcrete.com διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο.

Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς η συνεχής χρήση του δικτυακού τόπου συνεπάγεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

Το originalcrete.com συλλέγει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών, μόνο όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά. Προσωπικά στοιχεία είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο. Το originalcrete.com δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/ χρηστών σε τρίτους, που δε σχετίζονται με το ίδιο, χωρίς τη συγκατάθεσή του επισκέπτη/ χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές. Είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες/ χρήστες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών – πληροφοριών του.

Το originalcrete.com μπορεί – μελλοντικά – να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/ χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/ χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή/και σελίδων της ΔΠ, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/ χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο επισκέπτης/ χρήστης της και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοχώρους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω της χρήσης του δικτυακού τόπου. Ο επισκέπτης/ χρήστης μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Στο originalcrete.com περιλαμβάνονται σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων και σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το originalcrete.com για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους οποίους αυτοί οι δικτυακοί τόποι ακολουθούν.


 

  1. Χρήση συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων (links)

O δικτυακός τόπος παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/ χρηστών, ενώ οι τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από το originalcrete.com, το οποίο δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Εάν ο επισκέπτης/ χρήστης αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.


 

  1. Δυνατότητα υποβολής σχολίων

Κάτωθι των περισσοτέρων κειμένων στην ιστοσελίδα μας παρέχεται η δυνατότητα υποβολής σχολίων από τους χρήστες της ιστοσελίδας. Η δυνατότητα αυτή είναι ελεύθερη. Ωστόσο, το originalcrete.com μπορεί να προβεί άμεσα και χωρίς καμία προηγούμενη ειδοποίηση, καθώς και χωρίς την υποχρέωση αιτιολογίας, στην διαγραφή οιουδήποτε σχολίου κρίνει ότι δεν πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις της ιστοσελίδας, ειδικά δε εάν αυτό είναι υβριστικό, ειρωνικό, έχει στόχο να μειώσει ή να προσβάλλει τρίτο πρόσωπο ή την ιστοσελίδα μας, και γενικότερα εάν κριθεί ότι είναι εκτός του δεοντολογικού πλαισίου, των στόχων και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας.


 

  1. Διαγωνισμοί

Το originalcrete.com διατηρεί το δικαίωμα να διοργανώνει προωθητικές ενέργειες – διαγωνισμούς μέσω της σελίδας του στο Facebook, ή του ίδιου του διαδικτυακού του τόπου, στους οποίους διαγωνισμούς δύναται να καλεί τους χρήστες της σελίδας να συμμετάσχουν με το Facebook profile που έχουν ήδη δημιουργήσει εκεί, είτε με άλλους τρόπους. Προκειμένου να συμμετάσχει οποιοδήποτε πρόσωπο στον εκάστοτε διαγωνισμό θα πρέπει να συναινέσει με τους ειδικούς όρους χρήσης - συμμετοχής του εκάστοτε διαγωνισμού, όπου θα ορίζεται η διάρκεια του διαγωνισμού, τα πρόσωπα που δικαιούνται να λάβουν μέρος, οι τρόποι συμμετοχής, τα έπαθλα και οι λοιπές προϋποθέσεις.


 

  1. Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ των διαχειριστών του originalcrete.com και του επισκέπτη/ χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δεσμεύει μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση του originalcrete.com από τον επισκέπτη ή χρήστη, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων του Ηρακλείου Κρήτης.

 
-