Τα ποτάμια της Κρήτης

Τα ποτάμια της Κρήτης

Ποτάμι ορίζεται ένα σύστημα εσωτερικών υδάτων που ρέει στην επιφάνεια του εδάφους, ενώ μπορεί ένα μεγάλο μέρος του να είναι υπόγειο. Στην Κρήτη λόγω του μικρού…

Κρήτη Ποτάμια
-