Νερόμυλος στο Ζαρό

Νερόμυλος στο Ζαρό

ο οποίος έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο και αποτελεί πόλο έλξης για τους τουρίστες και τους ντόπιους.

Ο κ. Φραγκιαδάκης αλέθει κριθάρι και σιτάρι από το 1938 και σύμφωνα με τον ίδιο ο μύλος του είναι περίπου 400 χρονών.

-