Μουσείο φυσικής ιστορίας στην Γέργερη

Μουσείο φυσικής ιστορίας στην Γέργερη

Ένας άλλος σημαντικός λόγος της δημιουργίας είναι στο να συμβάλει στην προστασία των απειλούμενων ειδών.

Στο μουσείο υπάρχει αίθουσα με πετρώματα από το γεωλογικό περιβάλλον της περιοχής, βιομηχανικά υλικά και κλιματολογικά στοιχεία, καθώς και αίθουσα που περιέχει τα χαρακτηριστικά δείγματα της χλωρίδας και πανίδας του τόπου.

Στον ίδιο χώρο στεγάζεται και το Μουσείο Λαϊκής Τέχνης.

-