Φαράγγι Κριτσάς

Φαράγγι Κριτσάς

Σε μία περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους βρίσκεται το φαράγγι της Κριτσάς. Το φαράγγι ξεκινάει από τη βορειοανατολική πλευρά του ομώνυμου οικισμού και καταλήγει, έπειτα από περίπου 12χλμ, στο χωριό Τάπες.

Κατά μήκος του φαραγγιού συναντά κανείς έντονες εναλλαγές εικόνων, καθώς από κατάφυτες από πλατάνια και πικροδάφνες περιοχές, βρίσκεται σε στενά περάσματα που το πλάτος τους δεν ξεπερνά το 1,5 μέτρο.

Το φαράγγι θεωρείται εύκολα προσπελάσιμο, ιδιαίτερα κατά την διάρκεια των εαρινών και θερινών μηνών.

-